ผู้หญิงซึ่งตกเป็นเหยื่อในคดี 97% ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563  

ผู้หญิงซึ่งตกเป็นเหยื่อในคดี 97% ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563  

อย่างไรก็ตาม การตีตราที่แพร่หลายเกี่ยวกับการข่มขืนและความรุนแรงทางเพศหมายความว่าเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยมีการรายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเด็กที่อยู่ในความขัดแย้ง ความรุนแรงทางเพศส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสัดส่วนกับเด็ก5. การลักพาตัวเด็กการลักพาตัวเด็ก หมายถึง การเคลื่อนย้าย ยึด จับ จับกุม หรือการบังคับให้สูญหายของเด็กโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร 

ไม่ว่าจะเป็นการจงใจใช้ความรุนแรงหรือการตอบโต้ 

สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน หรือการบังคับคัดเลือกและ/หรือล่วงละเมิดทางเพศเด็ก การลักพาตัวเป็นหนึ่งในการละเมิดที่แพร่หลายที่สุดต่อเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ  ระหว่างปี 2548 ถึง 2563 เด็กอย่างน้อย 25,700 คนได้รับการยืนยันว่าลักพาตัวโดยฝ่ายที่ขัดแย้ง เด็กชายคิดเป็นสามในสี่ของกรณีที่ได้รับการยืนยันแล้วของเด็กที่ถูกลักพาตัว อย่างไรก็ตาม เด็กผู้หญิงยังคงเสี่ยงต่อการถูก

ลักพาตัว ซึ่งรวมถึงเพื่อจุดประสงค์ในการใช้ความรุนแรงทางเพศ

และการแสวงประโยชน์ ในหลายกรณี เด็กที่ถูกลักพาตัวยังตกเป็นเหยื่อของการละเมิดร้ายแรงอื่นๆ เช่น การฆ่า การทำให้พิการ ความรุนแรงทางเพศ หรือการเกณฑ์เข้ากลุ่มติดอาวุธ พวกเขาอาจถูกจับเป็นตัวประกันหรือถูกกักขังโดยพลการ 

ภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิดในโดเนตสค์ ยูเครนตะวันออก

ยูนิเซฟ/UNI200697/ฟิลิปโปฟภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิดในย่านชานเมืองโดเนตสค์ ทางตะวันออกของยูเครน6. การปฏิเสธการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมสำหรับเด็กการปฏิเสธการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมสำหรับเด็กนั้นรวมถึงการตั้งใจกีดกันหรือขัดขวางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นสำหรับการอยู่รอดของเด็กโดยฝ่ายต่างๆ ในความขัดแย้ง

รวมถึงการจงใจขัดขวางความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านมนุษยธรรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางอาวุธองค์การสหประชาชาติได้ตรวจสอบเหตุการณ์อย่างน้อย 14,900 เหตุการณ์ของการปฏิเสธการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมสำหรับเด็กระหว่างปี 2548 ถึง 2563 โดยร้อยละแปดสิบของกรณีที่

ได้รับการยืนยันนั้นเกิดขึ้นระหว่างปี 2559

 ถึง 2563 ตอกย้ำความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการจัดทำเอกสารและตรวจสอบเหตุการณ์เหล่านี้ ฝ่ายที่ก่อสงครามมักปฏิเสธไม่ให้ผู้มีบทบาทด้านมนุษยธรรมเข้าถึงผู้ที่ขัดสนหรือขัดขวางความช่วยเหลือจากการเข้าถึงประชากรพลเรือน พลเรือนยังถูกปฏิเสธความช่วยเหลือเมื่อคนงานด้านมนุษยธรรมตกเป็นเป้าหมายและถูกปฏิบัติเหมือนเป็นภัยคุกคาม

Credit : บาคาร่า666